Algemene voorwaarden voor 4kids-schmink

Algemene voorwaarden (versie mei 2015)


4kids-schmink brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; deze prijsopgaaf is geldig tot 4 weken na offertedatum. Als de aanvraagdatum korter is als 4 weken voor de opdrachtdatum dan is deze maximaal 1 week geldig. 

Middels het retour zenden van de offerte (aanvraag opdracht) via email of post verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra 4kids-schmink uw aanvraag heeft ontvangen wordt uw boeking per mail aan u bevestigd en is uw boeking compleet. 

4kids-schmink rekent met vaste uurtarieven per schminker (zie tab tarieven op de website).  Ieder gedeeltelijk uur wordt als heel uur gerekend. Kortom 2,5 uur wordt gerekend als 3 uur. Dit is dan inclusief het opbouwen en afbreken op locatie.

Voor boekingen op een zondag rekent 4kids-schmink wel een toeslag van 15% boven op de genoemde prijzen. Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 30% op de genoemde prijzen. 

Indien de schminklocatie verder ligt dan 75 km van de vestigingsplaats dan kan er uitsluitend voor 4 uur of meer geboekt worden. 

Betaling voor particulieren
De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van 4kids-schmink van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden. Ook kunt u via onze webshop www.4kids-4crea.nl via ideal betalen. 

Betaling voor bedrijven en instellingen.

Bij nieuwe klanten rekenen wij 20% vooruit. 

CONTANT: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van 4kids-schmink van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden. 
OP REKENING: 4kids-schmink biedt bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na boekingsdatum over te maken op rekeningnummer ......... (wegens privacy is dit weggelaten, u kunt dit aanvragen via de email!) 
Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze. 

Wanneer u zich niet aan deze betalingsverplichting houdt zijn wij genoodzaakt u hierover een herinnering te sturen per mail. Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering is 4kids-schmink genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betalingsschuldige. 

Tijden en pauze
Schminktijden worden door 4kids-schmink strikt gehanteerd. Wilt u dat 4kids-schmink langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave (zie wijzigingen). 
4kids-schmink heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten. Bij een boeking van 8 uur behoudt 4kids-schmink zich het recht om 30 minuten doorbetaald te pauzeren om te lunchen. Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief. 

4kids-schmink aanvaard geen andere voorwaarden, zoals (algemene) inkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van derden, terzake de door haar te leveren diensten en leveringen, mitsdien dit nadrukkelijke tussen partijen overeengekomen zou zijn.

Wijzigingen en Annuleringen

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert 4kids-schmink de volgende verplichtingen:
- Bij wijzigingen tot 2 weken voor de boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd)
- Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!
- Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij een opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

Bij aannulering van de boeking hanteert 4kids-schmink de volgende betalingsverplichtingen: 
Bij annulering tot 2 weken voor de boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren. 
- Bij annulering binnen 14 dagen tot de boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht. 
- Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht. 

Wijzigingen door 4kids-schmink
- 4kids-schmink behoudt zich het recht om tijdens extreme hitte (vanaf 25 graden en hoger) niet te schminken, klant kan dan kiezen voor een andere optie zoals het zetten van glitter tattoos. 

Annulering door 4kids-schmink
- 4kids-schmink behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever. 
- 4kids-schmink behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. 4kids-schmink wil gepaste vervanging proberen te vinden, zodat het schminkevenement toch door kan gaan, en of een andere data beschikbaar stellen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Zijn er echter geen oplossingen die 4kids-schmink kan aandragen is dat haar niet verwijtbaar! Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip. 

Aansprakelijkheid
4kids-schmink doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met de opdrachtgever gezocht worden naar een passende oplossing. 

4kids-schmink werkt met huidvriendelijke en dierproefvrije materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont. 

De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeep (babyshampoo) gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren met veel kleurpigment kunnen na het wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met babyolie eenvoudig van de huid te halen. 
4kids-schmink streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen. 

4kids-schmink is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid. 

In verband met de hygiëne behoudt 4kids-schmink zich het recht om bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen personen te weigeren voor schminkactiviteiten. 

Vereiste benodigdheden schminklocatie
De opdrachtgever zorgt te alle tijden voor: 

- toegankelijke en veilige locatie
- een tafel van tenminste 1,5 x 0,5 meter (per schminker)
- ruim voldoende (dag) licht
- mogelijkheid to het verversen van water

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. 4kids-schmink behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven. 
Vanwege ons wisselende hollandse klimaat schminkt 4kids-schmink bij voorkeur binnen. 

Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam) Partytent, tafels en krukken zijn eventueel ook te huur bij 4kids-schmink
Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van 4kids-schmink onmogelijk maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnenlocatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt 4kids-schmink zich het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven. 

Toezicht tijdens het schminken
Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal 1 volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken. 

4kids-schmink is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten. 

Promotie door 4kids-schmink
4kids-schmink behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van spandoek, flyers en visitekaartjes. Mits anders is overeengekomen tussen beide partijen. 

Foto- en auteursrechten
4kids-schmink behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto's vast te leggen. Deze foto's (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van 4kids-schmink geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgevers hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te voren nadrukkelijk te worden aangegeven. 

Op alle foto's van 4kids-schmink zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijk toestemming van 4kids-schmink. 

© 2013 - 2024 4kids-4crea | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Zijn we meer onderweg.